stuk voor W.H. Vliegenbos

In 2020 vroeg de stichting W.H.Vliegenbos aan Simon de Boer om hun te helpen. De gemeente heeft plannen voor een snelfietspad dwars door het bos. Dat zes meter brede pad met verlichting zou de natuur schade. Bovendien: zijn wandelaars dan nog wel veilig?

Simon de Boer schreef een stuk dat paste binnen de al bestaande actie 'OM' en maakte daarbij een beeld-video: over het belang van dwalen en omwegen, een analyse van wat stadsparken en -bossen ons proberen te geven en wat het voorbestaan bedreigt.