Brief aan Nationaal Comité 4 en 5 mei

In 2020 keek Simon de Boer naar de uitzending van de zeer speciale, wegens Corona aangepaste Dodenherdenking op de Dam. Het viel op dat vervolgde en/of vermoorde homoseksuelen niet werden genoemd tijdens deze herdenking. Simon de Boer vroeg in een brief waarom dat zo was, kreeg antwoord en schreef weer een brief terug. De brieven werden samen in een boekje gebundeld en met foto's geïllustreerd. Elk lid van het comité ontving er één, net als de Koning, het COC en politieke partijen. Simon de Boer deed eerder zo'n boekjes-actie. Toen werd verzekeraar Agis overspoeld door kleinoden met een nietje in de rug - zie daarvoor 'Brief aan mijn Zorgverzekeraar'. 

 

Op 4 mei 2021 hield Andre van Duin een toespraak tijdens de Nationale herdenking. Daarin was ook ruime aandacht voor het Homomonument - een historische gebeurtenis die gezien de vele blije en ontroerende reacties op internet van de gay-community ook echt nodig was. Hij sloot zijn toespraak af met een handkusje richting de hemel, naar zijn vorig jaar overleden vriend Martin. Isaäc, Salomon en Mina werden niet genoemd. Ook worden homoseksuelen nog steeds niet genoemd als oorlogsslachtoffers op de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

 

Waarom, naast de Joden, Sinti en Roma, de homoseksuelen wel genoemd moeten worden tijdens de plechtige kranslegging en over wat er mis is met de huidige Nationale Herdenking: Brief aan Nationaal Comité 4 en 5 mei;