Beautiful You

Beautiful You, voorjaar 2003. Het magazine stuurde een journalist langs voor een interview. Maar Simon de Boer keurde het interview af en zette zelf op papier wat hem bezig hield.  Met als resultaat midden in het blad, dat voornamelijk over esthetische en plastische chirurgie gaat, een totaal andere boodschap: 'Hebben Victor en Rolf wel eens puistjes, Donnatella tandsteen?'